SI | EN

Dejavnosti

Konferenca NEMO 2019, Estonija

Muzeji 2030 - Delimo recepte za boljšo prihodnost

7-10 november 2019 | Tartu, Estonia

Združeni narodi so leta 2015 sprejeli 17 ciljev, s katerimi želijo opraviti z revščino, rešiti planet in zagotoviti prihodnost za vse do leta 2030. NEMO se je zato odločil, da bo prikazal, kako lahko muzeji doprinesejo tem ciljem, oziroma že doprinašajo.

Približno 150 udeležencev, predstavniki evropskih muzejskih nacionalnih organizacij, muzejski strokovnjaki, strokovnjaki za kulturno politiko in ljudje, ki so aktivni v evropskih projektih, se bo udeležilo tega srečanja in razpravljalo o temah, ki so pomembne za evropske muzeje.  

Museums 2030 - Sharing recipes for a better future

7-10 November 2019 | Tartu, Estonia

With the goal of ending poverty, protecting the planet and ensuring prosperity for all by 2030, the United Nations adopted 17 Sustainable Development Goals (SDG) in September 2015. NEMO has decided to dedicate its 27th European Museum Conference to showcase how museums are contributing, and can contribute, to a better future. 

Approximately 150 participants, representatives from European national museum organisations, museum experts, culture policy people and people active in European cooperation projects will meet to discuss topics relevant to the European museums, to exchange expertise, to liaise and to network.