SI | EN

Dejavnosti

Nacionalni strokovni posvet

Skupaj do znanja: kulturna dediščina kot učna snov, muzeji in galerije kot razširjene učilnice

 

četrtek,13. december 2018, 8.30–17.15

Cankarjev dom, Ljubljana, vstop prost

Muzeji, galerije in drugi zavodi s področja kulturne dediščine so pomembno torišče znanja o slovenski kulturni dediščini. Svojo vlogo uresničujejo z izvajanjem raznovrstnih programov za vse starostne stopnje otrok in mladih. Pri tem se povezujejo tudi z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. Namen posveta je okrepiti dialog in omogočiti boljšo perspektivo sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in ustanovami s področja dediščine. 

Prijave potekajo do 6. decembra 2018 na spletnem naslovu www.zrss.si/prijava/skupaj-do-znanja.

Udeleženci prejmejo potrdila o udeležbi.

Posvet organizirajo Skupnost muzejev Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,  Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Slovenski šolski muzej, CMEPIUS, Cankarjev dom v Ljubljani

PROGRAM