SI | EN

Organizacija

Zapisniki

OBVESTILA, DOPISI

 

Pismo predsednice Odboru za kulturo DZ RS

 

Odgovor MK - menjave direktorjev nacionalnih muzejev

 

Pismo SMS in ICOM Slovenija - menjave direktorjev nacionalnih muzejev, 2020

 

Pismo predsednice ministru, 29.3.2013

 

Državnemu sekretarju: SOS in SMS, 8.10.2012

 

Obvestilo članom o aktualnem dogajanju, 6.10.2012

 

Mnenje predsedstva SMS, 18.2.2011

 

Pravni službi Ministrstva za kulturo, razlaga ZVKD-1, 25.8.2008

 

Ministrstvu za kulturo, 19.4.2006

 

 

ZAPISNIKI SKUPŠČIN SMS

Zapisnik dopisne skupščine SMS 2020

 

Zapisnik Skupščine SMS 2019 

 

Zapisnik skupščine SMS 2018 

 

Zapisnik Skupščine SMS, 1.3.2012, Novo mesto

 

Zapisnik skupščine SMS, 14.3.2011, Ljubljana

 

Zapisnik skupščine SMS, 12.2.2010, Radovljica

 

Zapisnik skupščine SMS, 29.1.2008, Tolmin

 

Zapisnik skupščine SMS, 7.3.2007, Izola

 

 

ZAPISNIKI SEJ PREDSEDSTVA SMS

Zapisnik 9. 2. 2021

 

Zapisnik 13. 11. 2020

 

Zapisnik 1. 6. 2020

 

Zapisnik 2019 - 2019/3

 

Zapisnik 2018 - 2018/1

 

Zapisnik 2015 - 2015/3

 

Zapisnik 2015 - 2015/2

 

Zapisnik 2015 - 2015/1

 

Zapisnik 2012 - 2014/ 6

 

Zapisnik 2012- 2014/ 5

 

Zapisnik 2012-2014/ 3

 

Zapisnik 2012-2014/ 2

 

Zapisnik 7. seje prdsedstva 2011

 

Zapisnik 5. seje predsedstva 2010

 

Zapisnik 4. seje predsedstva 2010

 

Zapisnik 3. seje predsedstva 2010

 

Zapisnik 2. seje predsedstva 2010

 

Zapisnik 1. seje predsedstva 2010

 

Zapisnik 2. seje predsedstva 2008

 

Zapisnik 1. seje predsedstva 2008

 

 

POROČILA O DELOVANJU SMS

 

Poročilo o delu v letu 2019

 

Poročilo o delu v letu 2018

 

Poročilo o delu v letu 2017 

 

Poročilo o delu v letu 2016 

 

Poročilo o delu v letu 2012

 

Poročilo o delu v letu 2011

 

Poročilo o delu v letu 2010

 

Poročilo o delu v letu 2009

 

Poročilo o delu v letu 2008

 

Poročilo o delu v letu 2007

 

Poročilo o delu v letu 2006