SI | EN

Sekcije

Sekcija za izobraževanje in komuniciranje

Sekcija za izobraževanje in komuniciranje je bila ustanovljena 18.11.1971 kot Pedagoška sekcija, ki se je tako imenovala vse do leta 2013. Sekcija v svojih vrstah združuje in povezuje muzejske pedagoge, ki se pri svojem delu najpogosteje srečujejo z različnimi skupinami obiskovalcev ter njihovimi željami in potrebami. Vsako leto sekcija organizira izobraževanja v okviru programa »Več ljudi več ve«, v obliki predavanj in delavnic ter strokovnih ekskurzij, delovna srečanja pa izvajajo v različnih muzejih in galerijah po vsej Sloveniji, kjer si izmenjujejo izkušnje in spoznavajo pedagoško prakso in delovanje muzeja gostitelja.

 

Člani sekcije se udeležujejo številnih promocijskih prireditev po vsej Sloveniji, kot so vsakoletna srečanja ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol, Festival ustvarjalnosti in inovativnosti, Kulturni bazar, Otroški bazar, Študentska arena, sejem Narava in zdravje in drugi.

Od leta 1999 bienalno izdajajo knjižico Pedagoški programi v slovenskih muzejih in galerijah, od leta 2014 le v elektronski obliki. Sekcija je leta 2003 izdala priročnik Drugačen muzej in leta 2009 Dostopen muzej – Smernice za dobro prakso, ki ponujata številne koristne nasvete, kako muzejske ustanove približati širši množici. Priročnika nista namenjena le muzejskim pedagogom ampak tudi ostalim muzejskim delavcem.

 

Od leta 2010 sekcija organizira skupno promocijsko akcijo » Z igro do dediščine«, ko v tednu otroka številni muzeji in galerije ponudijo otrokom in družinam bogat brezplačen program. Prepoznavnost skupne akcije je vsako leto večja, aktivnosti muzejev in galerij pa so združene v skupni knjižici, ki je distribuirana po knjižnicah, vrtcih, šolah, kulturnih domovih. Namen akcije je v kulturne ustanove privabiti številne mlade obiskovalce, ki bi dediščino odkrivali na zabaven in igriv način.

 

Kako senzorno dostopni in vključljivi so slovenski muzeji in galerije

Senzorna dostopnost muzejev

 

 

Foto: TOMO JESENIČNIK, MAJA KUMPREJ GORJANC, LILJANA SUHODOLČAN