SI | EN

Dejavnosti

Volitve - organi SMS

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je predsedstvo Skupnosti muzejev Slovenije na seji dne 30.1.2018 skladno s 16. členom statuta Skupnosti muzejev Slovenije sprejelo sklep, da se pričenja postopek kandidiranja in volitev organov Skupnosti muzejev Slovenije.

Člane Skupnosti muzejev Slovenije naprošamo, da v roku 30 dni od prejema tega dopisa oziroma najkasneje do 3. marca 2018  pošljejo volilni komisiji SMS (na naslov predsednika komisije: Miro Vute, Narodni muzej Slovenije, Prešernova 20, 1000 Ljubljana) imena kandidatov za člane predsedstva in člane nadzornega odbora SMS.

Kandidaturi mora biti obvezno priložena izjava, s katero predlagani kandidat sprejema kandidaturo.

Ljubljana, 31.1.2018

Predsednica predsedstva SMS

dr. Aleksandra Berberih-Slana