SI | EN

Dejavnosti

Psom prijazen in dostopen muzej / Dog friendly and accesible museum

 

Skupnost muzejev Slovenije v sodelovanju s Kinološko zvezo Slovenije na mednarodni dan muzejev, 18. maja, uvaja nova znaka Psom prijazen muzej in Psom dostopen muzej, s katerima bomo obiskovalce seznanili z možnostjo obiska muzejev z njihovimi pasjimi prijatelji. 

 

Psom prijazen muzej je muzej, v katerega psi nimajo vstopa oziroma je vstop dovoljen samo v določene prostore, je pa zanje pripravljeno mesto, kjer lahko svoje lastnike varno počakajo in se odžejajo.

 

Dog friendly museum A museum where dogs can enter but have to wait at designated areas. The museum provides water for the dogs and some treats, and the owner is sure that the dog is waiting in a secure space.

 

 

Foto: MNZC

 

Psom dostopen muzej je muzej, v katerem lahko psi lastnike spremljajo ob ogledu vseh razstavnih prostorov, zanje pa je pripravljen tudi prostor, kjer lahko lastnike tudi počakajo in se odžejajo.

 

Dog accessible museum A museum where dogs can accompany their owners while visiting all the exhibition areas. The museum also provides designated area with water and some treats for the dogs, and if the owner wishes so, the dog can also wait at the designated area.

 

 

Foto: MNZC