SI | EN

Publikacije

Vodnik po slovenskih muzejih in galerijah 2008

Založila in izdala: Skupnost muzejev Slovenije

Zanjo: Metka Fujs

Zbrale in uredile: Jana Šubic, Elizabeta Petruša Štrukelj, Metka Fujs

Oblikoval: Sandi Červek

Jezikovni pregled: Marjan Maučec

Grafična priprava: Atelje za črko in sliko

Tisk: Eurotrade

Naklada: 20.000

Ljubljana, 2008

80 strani + fotografije